Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2915/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC về việc áp dụng định mức chi phí tư vấn xây dựng công trình hàng không.

Theo đó, đối với các công trình Radar thời tiết, ILS cho các cảng hàng không quốc tế, có kết cấu dạng nhà khung bê tông cốt thép, sàn bê tông cốt thép, tường bao che, lắp đặt ăng ten và thiết bị, sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của công trình dân dụng để thiết kế như nêu tại văn bản số 866/ADCC-XN2, thì chi phí thiết kế các công trình này xác định theo loại, cấp của công trình dân dụng và tỷ lệ % theo quy định như hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
 

Tin tức khác