Một chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh với năng lực sẵn có của một nhà tổng thầu chuyên nghiệp. Những dự án “vàng” đã khẳng định hướng phát triển đúng đắn của Phú Hưng Long.

Lĩnh vực hoạt động khác