Đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ mới. Những vật liệu tiên tiến được Phú Hưng Long được sử dụng trong nhiều công trình lớn hiện nay. 

Lĩnh vực hoạt động khác