Những giá trị của PHLC

An Toàn: Sức khoẻ và sinh mạng của người lao động là tài sản vô giá của bản thân, gia đình và xã hội, vì vậy “An toàn lao động” là một trong những công tác hàng đầu mà công ty Phú Hưng Long đặc biệt quan tâm.

Chất Lượng: Để đảm bảo chất lượng công trình, chúng tôi áp dụng một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của quá trình thi công.

Tiến độ: Thời gian là tiền bạc của khách hàng, công ty, nhân viên công ty và của xã hội. Trong dự án xây dựng, việc đảm bảo tiến độ tạo ra giá trị gia tăng cho các bên tham gia dự án.

Chi phí hợp lý: Đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chất lượng và chi phí hợp lý nhất.

Giới thiệu