Tầm Nhìn

Phú Hưng Long hướng tới vị thế là một công ty xây dựng uy tín - chất lượng - an toàn trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Sứ Mệnh

  • Đối với người lao động: Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý về vật chất cũng như tinh thần đối với cán bộ công nhân viên. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động.
  • Đối với sản phẩm: Xây dựng những công trình với công nghệ hiện đại đạt chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, đúng tiến độ và thẩm mỹ cao.
  • Đối với khách hàng: Thực hiện những cam kết và luôn cung cấp những giải pháp xây dựng tối ưu tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.

Mục Tiêu

Xây dựng và phát triển Phú Hưng Long trở thành một trong những nhà thầu thi công hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

 

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

 

An Toàn: 

Sức khoẻ và sinh mạng của người lao động là tài sản vô giá của bản thân, gia đình và xã hội, vì vậy “An toàn lao động” là một trong những công tác hàng đầu mà công ty Phú Hưng Long đặc biệt quan tâm.

Chất Lượng

Để đảm bảo chất lượng công trình, chúng tôi áp dụng một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của quá trình thi công.

Tiến độ

Thời gian là tiền bạc của khách hàng, công ty, nhân viên công ty và của xã hội. Trong dự án xây dựng, việc đảm bảo tiến độ tạo ra giá trị gia tăng cho các bên tham gia dự án.

Chi phí hợp lý

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chất lượng và chi phí hợp lý nhất.

 

Giới thiệu