Về cấu: Điều hành công ty trực tiếp là Giám Đốc.

Về nguồn lực: Phú Hưng Long tự hào có một đội ngũ cán bộ chủ chốt, kỹ sư giàu kinh nghiệm và sáng tạo. Mỗi nhân viên của chúng tôi không ngừng tự học hỏi, không ngừng sáng tạo để tự hoàn thiện mình và phát triển công ty.

 

 

 

Giới thiệu